Břetislav Kafka ve svém ateliéru

Břetislav Kafka ve svém ateliéru
Břetislav Kafka ve svém ateliéru v Červeném Kostelci

Bibliografie

NOVÉ ZÁKLADY EXPERIMENTÁLNÍ PSYCHOLOGIE
- duševědné výzkumy a objevy

 


Nové doplněné vydání  knihy, ve které autor popsal svou celoživotní snahu
o překonání hranic schopností a nalezení nových možností lidské duše.
Díky svým vlohám a kritickému přístupu k vlastnímu poznání rozpracoval metodu
s jejíž pomocí komunikoval s médii ve čtvrtém stupni hypnotického spánku.
V této knize popsal jednotlivé pokusy od přenosu myšlenek, přes hledání osob
a předmětů, diagnostiku a léčení chorob až po otázky smyslu našeho bytí.
(Přepracované a doplněné texty jeho starší knihy Svítání v duši.)


KULTURA ROZUMU A VŮLE - člověk zítřkaDruhé autorovo význačné dílo, které už podle svého podtitulu "Člověk zítřka"
předkládá návod k duchovnímu rozvoji lidstva pro třetí tisíciletí.
V novém podnětném vydání této knihy se autor zabývá dvěma nástroji lidského 
poznání. Tím jsou rozum a vůle. Na to, aby rozum a vůle mohli plnit své poslání, 
je potřeba správné výchovy v mládí a dokonalého tréninku v dospělosti.


PARAPSYCHOLOGIEParapsychologie je definitivní tečkou za celoživotní snahou Břetislava Kafky
o posunutí hranice poznání za hranici našeho běžného vědomí.
Poprvé byla vydána až po autorově smrti. V této knize podrobně popsal
a systematicky seřadil jednotlivé směry, termíny, pojmy a nové poznatky
z duchovní vědy.

Saša Pueblo

- recenze knihy Parapsychologie.SVÍTÁNÍ V DUŠI BŘETISLAVA KAFKY
Hofman JaroslavToto dílo není jen pouhým životopisem. V mnoha směrech je dokumentem o vývoji parapsychologie. Břetislav Kafka vnesl nové prvky do metodologie parapsychologických výzkumů. Souvisely s jeho mimořádnou schopností hypnotizovat na jedné a se štěstím, že ke svým experimentům našel vhodné hypnobilní subjekty na straně druhé. Mimo jiné kniha také obsahuje první úplný slovníček termínů, výrazů a cizích slov.


CESTA KE SVĚTLU, Odkaz Břetislava Kafky
Jan LašťovičkaJan Lašťovička v knize Cesta ke Světlu zasazuje dílo Břetislava Kafky do kontextu křesťanské nauky. V prologu to také stvrzuje kardinál Miloslav Vlk, odborný garant knihy v otázkách teologie. Píše, jak dobře Kafkovo dílo souzní se současnými teologickými poznatky.
Kafkovy výzkumy prostřednictvím hypnózy zaznamenával František Ducháč, ředitel školy v Červeném Kostelci. Právě ze zvukových nahrávek přednášek Františka Ducháče vychází Jan Lašťovička a dává autenticitu výzkumu a závěrům, ke kterým došel Břetislav Kafka.