Břetislav Kafka ve svém ateliéru

Břetislav Kafka ve svém ateliéru
Břetislav Kafka ve svém ateliéru v Červeném Kostelci

Fotografie

► Fotografie 2 (klikněte zde na odkaz)

Břetislav Kafka ve své pracovně (vlevo) a jeho ateliér sochařský,
řezbářský, pozlacovačský a malířský pro kostelní práce (vpravo).Kafkov
a vila a ateliér sochařský, řezbářský, pozlacovačský
a malířský pro kostelní práce v roce 2001.


 
Firemní vývěsní štít na ateliéru a hrob Břetislava Kafky na hřbitově
v Červeném Kostelci.


 
Sochy sv. Václava (vlevo) a sv. Ludmily (vpravo) z dílny
Břetislava Kafky před kostelem sv. Jakuba v Červeném Kostelci.


► Fotografie 2