Břetislav Kafka ve svém ateliéru

Břetislav Kafka ve svém ateliéru
Břetislav Kafka ve svém ateliéru v Červeném Kostelci

F. A. Q.

aneb často kladené otázky


Kdo byl duchovním učitelem Břetislava Kafky?

Kdo napsal knihu Svítání v duši a rozvrhl řazení kapitol?

Proč neuvádí použité prameny, které komentuje ve svém díle?

Byl jazykově zdatný, aby četl cizí texty v originálu?

Jak prezentoval své veřejné experimenty před publikem?

J. W. Goethe - Doktor Faust?

Jak nabyl z chudých poměrů a chatrného zdraví
svého značného majetku?

Kdo vytváří o jeho osobě falešný image? Byl důvěřivý lidumil?

Jaká je originalita a umělecká úroveň prací z jeho dílny,
a jaký byl jeho osobní podíl na nich?

_____________________________________

Břetislav KAFKA (1891-1967) in memoriam,
světově proslulý hypnotizér, umělecký řezbář a kameník,
Červený Kostelec, severovýchodní Čechy.
Muž s mimořádnými hypnotickými schopnostmi,
světově proslulý badatel v oboru experimentální psychologie.
Nové základy experimentální psychologie, parapsychologie,
metapsychologie, metafyzika, psychotronika, biotronika,
jasnovidectví, hypnóza, léčitelství.